แนวคิด พณ.ผู้ช่วย รมต.อนุสรณ์ ฟูเจริญ

4 ต.ค. 2555

ภาพกิจกรรม

การอบรมปฏิบัติการการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
และโรงเรียนต้นแบบอาเซียน

28-30 มีนาคม 2558
ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี  

กิจกรรมการเขียนแผนพัฒนาการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย
สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558
ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม
29 มิ.ย. 2555

เชิญชวนทุกโรงเรียนส่งโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมประกวดโดยผ่านเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเขตจะจัดประกวดในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 .....สอบถามรายระเอียดได้ที่ศน.อมรรัตน์ เบ้านาค โทร ๐๘๓-๓๖๖๓๙๔๔

14 พ.ค. 2555

การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาระดับเครือข่ายโรงเรียน

      งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศการศึกษา จะดำเนินการสร้างเครือข่ายครูแกนนำ ICT สู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จัดทำคลังนวัตกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ทุก ๆ เครือข่ายโรงเรียน โดยดำเนินการเป็นระบบ อิเล็คทรอนิคส์ โดยให้ครูได้เรียนรู้ระบบเครือข่าย social  network และนำมาใช้ในการดำเนิน'งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จำนวนครั้งที่เข้าดู