แนวคิด พณ.ผู้ช่วย รมต.อนุสรณ์ ฟูเจริญ

4 ต.ค. 2555

ภาพกิจกรรม

การอบรมปฏิบัติการการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
และโรงเรียนต้นแบบอาเซียน

28-30 มีนาคม 2558
ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี  

กิจกรรมการเขียนแผนพัฒนาการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย
สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558
ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม
จำนวนครั้งที่เข้าดู