แนวคิด พณ.ผู้ช่วย รมต.อนุสรณ์ ฟูเจริญ

งานนิเทศ                


                                 


.
2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สรุปผลผลการสอบo-net,las ของเขตได้ไหม จะได้รู้ว่าโรงเรียนเราอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเขต

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Blogger ใช้ทำเว็บโรงเรียนก็ได้นะครับ ที่สำคัญใช้ฟรีด้วย

จำนวนครั้งที่เข้าดู