งานวัดผล
นายสุภพ  ไชยทอง
e - mail  supopchai@hotmail.com
โทรศัพท์ 089 - 5812687


นายวัชรินทร์ นุตโร
e - mail pro_wat@gmail.com
โทรศัพท์ 087 - 2446901


นางสาววราภรณ์  บุญเจียม
e - mail  twb919@hotmail.com
โทรศัพท์ 088 - 12671792 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่เห็นนำเสนอผลสอบ O-net และ Las เหมือนเขตอื่นเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

update ข้อมูลบ้างนะ

จำนวนครั้งที่เข้าดู