แนวคิด พณ.ผู้ช่วย รมต.อนุสรณ์ ฟูเจริญ

งานวัดผล
2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่เห็นนำเสนอผลสอบ O-net และ Las เหมือนเขตอื่นเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

update ข้อมูลบ้างนะ

จำนวนครั้งที่เข้าดู