แนวคิด พณ.ผู้ช่วย รมต.อนุสรณ์ ฟูเจริญ

29 มิ.ย. 2555

เชิญชวนทุกโรงเรียนส่งโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมประกวดโดยผ่านเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเขตจะจัดประกวดในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 .....สอบถามรายระเอียดได้ที่ศน.อมรรัตน์ เบ้านาค โทร ๐๘๓-๓๖๖๓๙๔๔

ไม่มีความคิดเห็น:

จำนวนครั้งที่เข้าดู